www.energiemeester.nl

Zonnepanelen: het vervolg ...

 

De Energiemeester koos, na zijn eerdere ervaringen, uiteindelijk voor een nieuwe configuratie voor zonnepanelen op het platte dak van zijn woning:

- maximale benutting van het dakoppervlak (= 100% dakrendement)

- oost/west-oriëntatie van de zonnepanelen (= circa 10% opbrengstverlies)

- 31 stuks monokristallijne zonnepanelen, elk 300 Wpiek (totaal 9,3 kWpiek)

- 31 stuks poweroptimizers SolarEdge P300 (= circa 9% opbrengstwinst)

- 1 Parallelomvormer SolarEdge SE7K (3-fasen, vermogen max. 7,4 kW DC) 

 

Poweroptimizers zorgen voor een optimale instelling van het 'Maximum Power Point' (MPP) van ieder afzonderlijk zonnepaneel. Opbrengstverlies t.g.v. verschillen in oriëntatie, vervuiling en mismatch van panelen en gedeeltelijke beschaduwing wordt daarmee teniet gedaan. Bovendien kan ieder paneel individueel gemonitord worden. Het financieel rendement van poweroptimizers bedraagt circa 8%; de fabrieksgarantie is 25 jaren. 

 

Bekijk de bijlagen voor:

- de opstelling van de panelen (bovenkant is noordoriëntatie) met daarbij   de dagopbrengst van alle panelen apart en van de omvormer totaal;

- de dagopbrengst van het systeem, op een dag met afwisselend zon en         stapelwolken en tegen het einde van de dag een fikse regenbui.

 

De Energiemeester heeft de elektriciteitsaansluiting voor zijn woning door Enexis laten verzwaren van 1x35 A naar 3x25 A ('krachtstroom'), om het door de zonnepanelen opgewekte vermogen te kunnen terugleveren aan het openbare elektriciteitsnet. Daarbij zijn door Enexis meteen ook de oude gasmeter en de oude Ferraris-draaischijf-elektrameter vervangen door een zogenaamde 'slimme' gas- en elektrameter.

 

De 'slimme' elektrameter (zie laatste foto) registreert:

- de geleverde elektriciteit in kWh voor het lage tarief,

- de geleverde elektriciteit in kWh voor het hoge tarief,

- de netto teruggeleverde elektriciteit in kWh voor het lage tarief,

- de netto teruggeleverde elektriciteit in kWh voor het hoge tarief,

- het geleverde of het netto teruggeleverde vermogen in kW.

De door Enexis verzamelde verbruiksgegevens kunnen via diverse online tools of apps worden ingezien, gemonitord of geanalyseerd.

Door de energieleverancier worden de geleverde en de netto terug- geleverde elektriciteit op jaarbasis met elkaar verrekend conform de door de rijksoverheid ingestelde salderingsregeling.