www.energiemeester.nl

Onderricht

 

De Energiemeester is in de persoon van Frank Bovens verbonden aan het VISTA College (voorheen ROC Leeuwenborgh Opleidingen) en verzorgt voor de sector Technologie, als docent 'Elektrotechniek', uiteenlopende theorielessen voor de vakken Wiskunde, Natuurkunde, Bedrijfskunde, Duurzaamheid en Elektriciteitsleer voor leerlingen van diverse techniekopleidingen op de niveau's 2, 3 en 4. 

Daarnaast onderhield hij, als stagecoördinator, nauwe contacten met het bedrijfsleven, was hij voor het College van Bestuur van ROC Leeuwenborgh lid van het adviesplatform 'De Zij-instromers' en participeerde hij in internationale onderwijskundige samenwerkingsprojecten binnen het Erasmus-programma van de Europese Unie (Working World 4.0 en V-Spiders).

 

Frank Bovens is als registerleraar ingeschreven in het leraarregister. 

 

De inhoud van deze website mag voor educatieve doeleinden vrij worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van de Energiemeester. 

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Evenmin kan de Energiemeester aansprakelijk worden gesteld voor fouten en onvolkomenheden, of de gevolgen daarvan, in de gepubliceerde teksten, afbeeldingen, bestanden of doorverwijzingen naar andere websites.

 

 

http://www.vistacollege.nl 

 

http://www.getraptleren.nl 

 

https://www.registerleraar.nl